Strona archiwalna

Nawigacja

Pracownicy

Doradca zawodowy

 

Gimnazjalisto, pamiętaj!!!

Twój wybór – Twoja przyszłość

 ,, Gdy widzę dziecko ogarniają mnie dwa uczucia:
czułość do tego kim ono jest oraz szacunek do tego kim może ono zostać w przyszłości’’.

 L. Pasteur

 

Szkolny Doradca Zawodowy 

Mgr Anna Dąbrowska 

 

Godziny pracy doradcy zawodowego w roku szkolnym 2016/17

Środa                  8.00 - 10.00

Czwartek             9.40 - 13.40


 

G i m n a z j a l i s t o !!!

Masz problem z wyborem szkoły?

Chcesz więcej wiedzieć na temat zawodów?

Chcesz poznać własne predyspozycje zawodowe?

 

PAMIĘTAJ!

NIE JESTEŚ SAM  ZE SWOIM PROBLEMEM

Przyjdź do szkolnego doradcy zawodowego!!!

ZAPRASZAM - POSTARAM SIĘ POMÓC

 

DORADCA ZAWODOWY - osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży w wyborze zawodu, kierunku kształcenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami.

Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

a) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje,

b) pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

c) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia,

d) wskazywanie osobom zainteresowanym ( młodzieży, rodzicom, nauczycielom) informacji na temat:

- rynku pracy,

- trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

- możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,

- instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,

- alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,

- udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych uczniom i ich rodzicom,

- prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,

- kierowania w sprawach trudnych do specjalistów,

- koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły,

- wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych.

Publiczne Gimnazjum im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gidlach

2016 r.