Strona archiwalna

Nawigacja

Pracownicy

Pedagog

W roku szkolnym 2017/2018 pedagogiem w PG w Gidlach jest

pani mgr Jolanta Krakowiak.

 

Godziny pracy pedagoga w PG w Gidlach

poniedziałek   7.20 - 11.20
wtorek             7.20 -12.00
czwartek          8.00-12.40
piątek               10.20-13.40


Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrektorem, rodzicami, instytucjami wspierającymi pracę szkoły, służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Zespół ds. Nieletnich i Patologii, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rodzinny).

Ale głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest UCZEŃ

Drogi Uczniu!

       Nazywam się Jolanta Krakowiak i jestem pedagogiem szkolnym. Jeśli chcesz porozmawiać, potrzebujesz pomocy, wsparcia, rady – przyjdź -  porozmawiamy. Chętnie Cię wysłucham i wspólnie poszukamy rozwiązania Twoich problemów.  

Zapraszam również każdego, kto:

 czuje, że nikt go nie rozumie, jest samotny,
 nie potrafi porozumieć się z kolegami, rodzicami, nauczycielem,
 ma problemy rodzinne, znajduje się w trudnej sytuacji   materialnej,
 chce podzielić się swoją radością, sukcesem,
 chciałby pomóc innym, ale nie wie, w jaki sposób,
 ma ciekawe pomysły i chce o nich porozmawiać.Rodzice uczniów mogą oczekiwać ode mnie pomocy i wsparcia w rozwiązaniu wielu sytuacji problemowych, dotyczących:
 trudności w nauce bądź innych niepowodzeń szkolnych dziecka,
 niepokojących zmian w zachowaniu dziecka,
 nieporozumień z dzieckiem w domu,
 trudnych relacji dziecka z rówieśnikami, nauczycielami,
 trudnej sytuacji materialnej - rodzinnej.

 

 

Publiczne Gimnazjum im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gidlach

2016 r.