Strona archiwalna

Nawigacja

Dla rodziców

Harmonogram spotkań

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

L.p

FORMA SPOTKANIA

CEL SPOTKANIA

TERMIN

1.

 Zebranie

 Informacyjno-organizacyjne

18.09.2017 r.

(poniedziałek) godz. 16.30

2.

 Indywidualne konsultacje

 Zgodnie z potrzebami rodziców
 i wychowawców

23.10.2017 r.

(poniedziałek) godz. 16.30

3.

 Indywidualne konsultacje

 Informacje o postępach w nauce
 i zachowaniu

30.11.2017 r.

(czwartek) godz. 16.30

4.

 Zebranie informacyjne

 Informacja o przewidywanych
 ocenach śródrocznych

09.01.2018 r.

(wtorek) godz. 16.30

5.

 Wywiadówka

 Podsumowanie pracy oraz wyników w nauce i zachowaniu po
I półroczu. Zapoznanie
z procedurami organizowania
i przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w klasach III.

15.02.2018 r.

 (czwartek) godz. 16.30

6.

 Indywidualne konsultacje

 Zgodnie z potrzebami rodziców
 i wychowawców

09.04.2018 r.

(poniedziałek) godz. 16.30

7.

 Zebranie informacyjne

 Informacja o postępach w nauce
 i zachowaniu oraz przewidywanych
 ocenach rocznych. Problematyka wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Zasady rekrutacji do szkół

29.05.2018 r.

(wtorek) godz. 16.30

 

 

 

 

Publiczne Gimnazjum im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gidlach

2016 r.