Strona archiwalna

Nawigacja

Tablica ogłoszeń

Ogłoszenia

 

Szanowni Rodzice poniżej zamieszczamy linki do zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 dla szkół ponadgimnazjalnych

rekrutacja_rozporzadzenie_MEN.pdf

rekrutacja_zarzadzenie_Lodzkiego_Kuratora_Oswiaty.doc

 

Ogłoszenie

Informujemy, że na godzinę przed każdymi konsultacjami dyżur psychologa pełni p. Jolanta Krakowiak.

Publiczne Gimnazjum im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gidlach

2016 r.