Strona archiwalna

Nawigacja

Tablica ogłoszeń

Ogłoszenia

 

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z rodzicami w ramach programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów®”.

Spotkanie odbędzie się 30października 2017r. w poniedziałek o godzinie 16:00w sali nr 12.

 

W ramach programu odbędą się 9-godzinne warsztaty dla młodzieży, ww. spotkanie dla rodziców oraz Rady Pedagogicznej.

Celem programu jest zachęcenie młodzieżydo zdrowego stylu życia - wolnego od przemocy, narkotykówi alkoholu. Program uczy także mądrego podejścia do miłości i odpowiedzialności za własną seksualność. Umacnia w młodzieży przekonanie, że z kontaktami seksualnymi warto poczekać. Nowoczesna forma programu pozwala młodzieży spojrzeć z dystansu na postawę luzu oraz nieodpowiedzialności promowaną przez kulturę masową. Jednym z ważnych celów programu jest przekonanie młodzieży, że zasady, wymagania i ograniczenia nakładane przez rodziców naprawdę służą szczęśliwej przyszłości młodych ludzi.

W trakcie spotkania z Państwem prezentowany będziezakrescelów programuArchipelag Skarbów®”.Omówione będąwynikibadańnadmłodzieżą.Komentarz prowadzącego będzie zawierałwiele wskazówekcodosposobówwłączania skutecznegoprzekazu profilaktycznego do codziennejpracywychowawczejw rodzinie. Szczególny akcent położony będzienaumiejętnościdobrejkomunikacji,któresąniezbędnewwychowaniu nastolatka.Wtrakciespotkaniapodane będą wskazówkijakrozmawiać zdorastającymidziećmi o ich osobistych sprawach,w tym zagadnieniach miłościi seksualności. Otrzymują Państwo ulotkiprofilaktycznedlarodzicówpt.Przewodnikpo dżunglikontaktów z nastolatkiem”, które zawierają skrótwskazówekdotyccych wychowania omawianych w trakcie spotkania.

 

Szanowni Rodzice poniżej zamieszczamy linki do zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 dla szkół ponadgimnazjalnych

rekrutacja_rozporzadzenie_MEN.pdf

rekrutacja_zarzadzenie_Lodzkiego_Kuratora_Oswiaty.doc

 

Ogłoszenie

Informujemy, że na godzinę przed każdymi konsultacjami dyżur psychologa pełni p. Jolanta Krakowiak.

Publiczne Gimnazjum im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gidlach

2016 r.