Strona archiwalna

Nawigacja

Organizacje szkolne

SU

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOL.2017/2018

Przewodniczący – Damian Załóg

Zastępca przewodniczącego – Malwina Bus

Sekretarz - Julia Romańczyk

Członkowie:

                      Antoni Flasza

Emilia Tutaj

Dominika Musiał

Sylwia Kubik

Justyna Frączyk

 

 

 


 

Opiekunami Samorządu uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym są pani mgr Agnieszka Fijołek-Medlarska oraz pani mgr Jolanta Krakowiak

 


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
W GIDLACH NA ROK 2017/2018

Termin

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

 

           WRZESIEŃ

Wybór Samorządów Klasowych

- organizacja pracy w ramach godziny wychowawczej

Wychowawcy klas

 

 

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

-przeprowadzenie kampanii informacyjnej o zasadach przeprowadzania wyborów,

-przygotowanie kampanii wyborczej swojego kandydata

- powołanie komisji wyborczej
i skrutacyjnej

- sprawne przygotowanie
i przeprowadzenie wyborów

 - zaprezentowanie kandydatów na forum szkoły

 

 

 

 

Samorządy Klasowe

Wychowawcy klas

 

 

 

 

Opracowanie planu pracy SU

- zebranie samorządu

- wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli do planu pracy,

- ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie,

-przedstawienie planu pracy SU Dyrektorowi Szkoły.

 

 

 

Opiekunowie SU

Zaangażowani Uczniowie

Samorządy klasowe

 

 

Zapoznanie i opiniowanie dokumentów szkolnych

- WSO

-Statut Szkoły

- Program wychowawczy

-Program profilaktyki

- dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

-Opiniowanie dokumentów szkolnych

Opiekunowie SU

Zaangażowani Uczniowie

Dyrektor Gimnazjum

 

Zorganizowanie akcji „Szczęśliwy numerek”

-regulamin akcji „Szczęśliwy numerek”

Opiekunowie SU

Zarząd SU

 

Wybór Rzecznika Praw Ucznia

- przeprowadzenie wyborów powszechnych, tajnych, demokratycznych

Opiekunowie SU

Zarząd SU

 

 

Dzień Chłopaka

Plakat z życzeniami, drobne upominki od SU

Opiekunowie SU

Zarząd SU

 

     PAZDZIERNIK

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

i Dnia Patrona

 

- przygotowanie życzeń
i niespodzianki dla nauczycieli

Opiekunowie SU

Zarząd SU

 

Otrzęsiny klas I

- konkursy dla uczniów
i wychowawców klas I

Opiekunowie SU

Zarząd SU

Wychowawcy kl. I

 

Światowy Dzień Muzyki (1.10)

- informacja o dniu, muzyka
na przerwach

Opiekunowie SU

Zarząd SU

 

 

Światowy Dzień Wegetarianizmu (1.10)

- informacja o dniu, owocowa kawiarenka

Opiekunowie SU

Zarząd SU

 

 

Światowy Dzień Uśmiechu (3.10)

- informacja o dniu, plakat

Opiekunowie SU

Zarząd SU

 

 

 LISTOPAD

Światowy Dzień Bajki (5.11)

- czytanie bajek uczniom klas I szkoły podstawowej

Opiekunowie SU

Zarząd SU

 

 

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

- informacja o dniu, plakat

Opiekunowie SU

Zarząd SU

 

 

Zabawa Andrzejkowa

- zorganizowanie dyskoteki

-przygotowanie kawiarenki

- salon wróżb

 

Opiekunowie SU

Zarząd SU

Rodzice, nauczyciele wychowawcy

 

GRUDZIEŃ

 

 

Mikołajki

 

 

- konkurs na najładniejsze ozdoby choinkowe

 

Samorządy Klasowe nauczyciele wychowawcy

 

 

 

Boże Narodzenie

 

- ubranie szkolnej choinki

- dekorowanie klasopracowni

- życzenia świąteczne dla nauczycieli i pracowników szkoły

- konkurs międzyklasowy tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe

 

Opiekunowie SU
Zarząd SU

Samorządy klasowe

Wychowawcy klas

 

 

  STYCZEŃ

Podsumowujące zebranie SU

- sporządzenie sprawozdania za I półrocze

- przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej pracy SU

Opiekunowie SU

Zarząd SU

 

 

Dzień Sekretarki (25.01)

- słodki upominek dla pani sekretarki

Opiekunowie SU

Zarząd SU

 

 

LUTY

Zabawa karnawałowa

 

- ogólnoszkolna zabawa karnawałowa

- przygotowanie kawiarenki

 

Opiekunowie SU

Zarząd SU

Rodzice, nauczyciele wychowawcy

 

Walentynki

- poczta Walentynkowa

- przerwa na wesoło

 

Opiekunowie SU

Zarząd SU

Wychowawcy

 

Tłusty czwartek

- dzień słodkości w naszej szkole

Opiekunowie SU

Zarząd SU

 

 

MARZEC

Międzynarodowy Dzień Kobiet

 

- plakat z życzeniami, drobne upominki od SU

 

Opiekunowie SU

Zarząd Su

Wszyscy nauczyciele

 

Dzień Przyjaźni

- konkurs na najładniejsze zdjęcie z przyjacielem

Opiekunowie SU

Zarząd SU

 

 

Wielkanoc

- życzenia świąteczne

- konkurs na najładniejsze wiosenne udekorowanie okna

- świąteczna dekoracja korytarza

Opiekunowie SU

Zarząd SU

wychowawcy

 

KWIECIEŃ

 

Światowy Dzień Zdrowia

- kawiarenka ze zdrowymi przysmakami

- ćwiczenia fitness na przerwach

 

Opiekunowie SU

Zarząd SU

 

 

Międzynarodowy Dzień Tańca

 - taniec podczas długiej przerwy

Opiekunowie SU

Zarząd SU

 

 

MAJ

Dzień Mleka (25.05)

- kawiarenka z wyrobami mlecznymi

Opiekunowie SU

Zarząd SU

 

 

CZERWIEC

Dzień Dziecka

- przerwa na wesoło

 

Opiekunowie SU

Zarząd SU

 

 

Dzień Dobrej Oceny

- dzień bez jedynki

Opiekunowie SU

Zarząd SU

Wszyscy nauczyciele

 

Podsumowujące zebranie SU

- sporządzenie sprawozdania za II półrocze

- ewaluacja – przygotowanie
i przeprowadzenie ankiet, analiza i wnioski do dalszej pracy. Spotkanie z dyrektorem gimnazjum.

 

Opiekunowie SU

Zarząd SU

 

 

 

 CAŁY   ROK

Zagospodarowanie tablicy SU

- wykonywanie gazetek okolicznościowych

Zarząd SU

 

 

Akcja „Szczęśliwy numerek”

- losowanie numerka
z dziennika zwalniającego
z odpowiedzi w tym dniu

Zastępca Przewodniczącego SU

 

 

 

Publiczne Gimnazjum im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gidlach

2016 r.