Strona archiwalna

Nawigacja

Dla rodziców

Harmonogram spotkań

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

L.p

FORMA SPOTKANIA

CEL SPOTKANIA

TERMIN

1.

 Zebranie

 Informacyjno-organizacyjne

12.09.2016 r.

(poniedziałek) godz. 16.30

2.

 Indywidualne konsultacje

 Zgodnie z potrzebami rodziców
 i wychowawców

25.10.2016 r.

(wtorek) godz. 16.30

3.

 Indywidualne konsultacje

 Informacje o postępach w nauce
i zachowaniu

24.11.2016 r.

(czwartek) godz. 16.30

4.

 Zebranie informacyjne

 Informacja o przewidywanych
 ocenach śródrocznych

13.12.2016 r.

(wtorek) godz. 16.30

5.

 Wywiadówka

 Podsumowanie pracy oraz wyników w nauce i zachowaniu po
I półroczu. Zapoznanie
z procedurami organizowania
i przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w klasach III.

01.02.2017 r.

 (środa) godz. 16.30

6.

 Zebranie informacyjne

 Zgodnie z potrzebami rodziców
 i wychowawców

30.03.2017 r.

(czwartek) godz. 16.30

7.

 Zebranie informacyjne

 Informacja o postępach w nauce
 i zachowaniu oraz przewidywanych
 ocenach rocznych. Problematyka wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Zasady rekrutacji do szkół

29.05.2017 r.

(poniedziałek) godz. 16.30

 

 

 

 

Publiczne Gimnazjum im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gidlach

2016 r.